Home Home                                 

Avbestillingsforsikring

Når dere bestiller ferieopphold gjennom oss, er en gratis avbestillingsforsikring inkludert i prisen. Forhåpentligvis får dere ikke bruk for den, men det er jo alltid greit å ha sikkerhet – spesielt når den er gratis. 

Avbestillingsforsikringen lager vi i samarbeid med Europæiske Rejseforsikring. Hvis dere blir forhindret i å reise, skal dere bare kontakte oss – og sende dokumentasjonsmateriale til oss – så ordner vi resten av papirarbeidet for dere. Ferie skal jo helst være lettvint.
Her kan dere se reglene for avbestillingsforsikringen:


1.1 Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker den delen av reisens pris, ekskl. forsikringspremier, vi som reisebyrå ikke tilbakebetaler ved avbestilling av reisen i de tilfeller der forsikredes deltakelse i reisen umuliggjøres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres;
1.1.1. som følge av at forsikrede eller dennes ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre, svigerbarn, barnebarn, søsken, besteforeldre, svigerinner, svogere eller reiseledsagere avgår ved døden eller rammes av akutt sykdom eller alvorlig tilskadekomst som krever sykehusinnleggelse, legeordinert sengeleie eller det som kan sidestilles hermed;
1.1.2. fordi det umiddelbart innen avreise er skjedd vesentlig skade på grunn av brann eller innbrudd i forsikredes privatbolig eller brann, innbrudd eller overenskomststridig arbeidsnedleggelse i forsikredes egen virksomhet. 

1.2 Særlige betingelser

Det er en betingelse for forsikringsdekningen
*At vi som reisebyrå mottar bevis for forsikringsbegivenheten, dvs. legeerklæring, dødsattest eller politirapport.

1.3 Forsikringsperioden

Forsikringen dekker fra bestillingsdato og inntil seneste møtetidspunkt for den planlagte utreise til Bornholm (f.eks. fergeavgang) som er angitt på deltakerbevis eller liknende. Heretter opphører forsikringen.

Definisjon av ”Akkutt sykdom”

Med akkutt, dekningsberettiget sykdom menes en nyoppstått sykdom, en begrunnet mistanke om en nyoppstått, alvorlig sykdom, eller en uventet forverring av en bestående eller kronisk sykdom.
Definisjon av ”Reiseledsager”

Med reiseledsager menes de personer som var planlagt å skulle delta i reisen.

Hvordan avbestiller dere?

Ønsker dere å avbestille reisen, ber vi dere kontakte oss hurtigst mulig, gjerne telefonisk på 0045 56 95 85 66. Avbestilling skal skje senest på møtetidspunktet for den planlagte utreisen til Bornholm (f.eks. fergeavgangen til Bornholm). Husk å opplyse deres fakturanummer.
Deretter skal dere sende dokumentasjonsmateriale til oss:
*Ved sykdom: Legeerklæring
*Ved dødsfall: Kopi av dødsattestens forside
*Ved innbrudd: Kopi av politirapport eller kvittering for politianmeldelse.
*Ved streiker: Dokumentasjonsmateriale avtales nærmere.
Er dere i tvil om noe, er det bare å kontakte oss på telefon 0045 56 95 85 66 eller mail: info@teambornholm.dk
Vi har ennå ikke opplevd at vi har måttet avvise utbetaling av erstatning i overensstemmelse med en kundes ønsker. Skulle det imidlertid oppstå et problem, har dere mulighet for å kontakte Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf.: 0045 33 15 89 00 (mellom kl. 10.00 og 13.00).

Klikk her for å gå tilbake

Team Bornholm • Ndr. Kystvej 34 • DK-3700 Rønne • Telefon +45 56 95 85 66 • E-mail
Alle feriesteder på kort
Feriehus & Ferieleiligheter
Ferieleiligheter & Værelser
Dueodde Ferieleiligheter
Fredensborg Badehotel
Green Solution House
Gudhjem Feriepark
Gudhjem Penthouse
Gudhjem Søpark
Hasle Feriepark
Hasle Hytteby
Hotel Griffen
Hotel Hammersø
Klintely
Pension Koch
Sandkaas Sommerhus
Sandkås Søpark
Sandvig Søpark
Siemsens Gaard
Strandpromenaden
Storløkke Feriepark
Svaneke Leiligheter
Svaneke Sommerhuse
Æblehaven
Østersøen Ferieleiligheter
Årsdale Søpark
Barnas øy
Sykkelferie
Strandferie
Svømmebasseng
2-3 ukers opphold
Sportsreiser
Feriehus & Ferieleiligheter
Ferieleiligheter & Værelser
2-3 ukers opphold
Avbestillingsforsikring
Hvem er Team Bornholm?
Guideservice
Kontakt oss
Leiebetingelser